Trekking w Himalajach

5 5 grudnia 2015

Złożoność turystyki

Od wieków uprawiana jest ona na całym świecie. Od lat też jest ona przedmiotem wielu naukowych rozważań. Turystyka- bo o niej mowa, to zjawisko o ogromnej popularności, a zarazem wewnętrznie bardzo złożone.

Turystyka swoją złożoność zawdzięcza wielu obszarom działalności, których dotyczy. Bo przecież turystyka to między innymi kwestia zakwaterowania, skoro turysta zmienia miejsce pobytu. To także sprawa wyżywienia, które oferowane jest przez różne podmioty na rynku. Dalej, turystyka to również działalność różnego rodzaju organizatorów, w tym biur podróży, które zajmują się na przykład sprawami rezerwacji. Nie możemy pominąć również działalności związanej z kulturą i rozrywką, z których turyści tak chętnie korzystają, czy sportu i rekreacji, które również przez wielu turystów są w miejscu wyjazdu uprawiane. Dopełnieniem tego wszystkiego staje się przygotowanie do zwiedzania miejsc o nieprzeciętnych walorach krajobrazowych, czyli szlaków turystycznych, którymi to turyści tak chętnie podążają.

About 

Related Articles