Trekking w Himalajach

5 6 czerwca 2016

Wyjazdy integracyjne – Mysłowice

Integracja w pracy
Motywowanie pracowników do lepszej pracy jest zadaniem złożonym. W Polsce wciąż najpopularniejszym sposobem na stworzenie tzw. atmosfery pracy, jest negatywne motywowanie poprzez groźby zwolnienia. Wciąż wielu pracodawców w Polsce zdaje się nie dostrzegać faktu, że niezadowolony pracownik, który czuje się pomiatany i niedowartościowany, będzie rozgłaszał negatywne opinie o firmie. To z kolei z pewnością odbije się na jakości kandydatów zgłaszających się do rekrutacji. Narzędzi kształtowania wizerunku firmy wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, jest kilka. Jednym z nich są wyjazdy integracyjne. Wyjazdy integracyjne powodują wyraźne wzmocnienie więzi między poszczególnymi elementami firmy tj. ludźmi, tworzącymi strukturę firmy. Na co dzień każdy z owych elementów układanki jest konkurentem, trybikiem w wielkiej maszynie i tak się czuje. Zadaniem firmy jest stworzenie wielkiej rodziny, nie maszyny, która gani kiedy jest źle, ale i potrafi nagradzać i pomóc, kiedy będzie taka potrzeba. Koszt poniesiony na organizację wyjazdu integracyjnego szybko się zwróci.

About 

Related Articles